top of page
Individuálne
designers
Individuálne stretnutia

Na stretnutiach Vám môžem poskytnúť profesionálnu pomoc v ťažkých životných situáciách, keď sa cítite pod stresom, v úzkosti alebo depresii. S využitím správneho prístupu, môžete znovu nájsť stratenú rovnováhu, pokoj a radosť zo života. V doterajšej praxi som pracovala s ľuďmi, ktorí mali problémy s:

 • depresiami

 • úzkosťami (vo všeobecnosti, ale aj panické ataky, obsesívno-kompuzívnu poruchu, ...)

 • post-traumatickou poruchou

 • nízkym sebavedomím

 • vzťahmi

 • komunikáciou

 • zlosťou

 • rodinné problémy

 • problémy s výchovou detí

 • deťmi v náhradnej starostlivosti

 • opatrovaním ľudí trpiacimi demenciou

Prednášky a kurzy
Group Meeting
Prednášky a kurzy

V rámci svojho štúdia som sa mala možnosť zoznámiť s novými prístupmi v psychológii ako je

 • Mindfulness (Sústredená myseľ) a

 • Compassionate Mind (Činorodý súcit).

Verím, že témy a techniky zahrnuté v týchto prístupoch nám môžu pomôcť lepšie pochopiť naše správanie a motivácie a prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi jednotlivcami aj v celej spoločnosti.

 

Prednáška Láska, prijatie a činorodý súcit sa venuje novým prístupom a poznatkom z psychológie o emočných systémoch v mozgu. Hovoríme o potrebe budovať rovnováhu medzi strachom o prežitie, túžbou po úspechu a láskavým prijatím seba aj iných. Pokúšame sa odpovedať na otázku, či je dobré mať súcit sám so sebou.

Kurzy sa skladaju z 8 stretnutí, z ktorých každé trvá 1,5 až 2 hodiny. Umožní nám to dozvedieť sa nové informácie, ale aj vyskúšať si niektoré techniky, ktoré nám môžu v každodennom živote. Viac podrobností sa môžete dozvedieť tu: 

Optimálny počet účastníkov kurzu je okolo 10 ľudí.

Ak máte záujem zorganizovať alebo zúčastniť sa prednášky alebo kurzu, prosím kontaktujte ma.

Náhradní rodičia
Easter preparations
Náhradné rodiny

Verím, že všetky náhradné rodiny by mali mať od prvého dňa k dispozícii odbornú pomoc (ak keď by si možno na začiatku mysleli, že ju ani nepotrebujú). Príliš často sa totiž stáva, že až "za pochodu" rodičia zistia, že bežné spôsoby výchovy, na ich deti nielen, že nefungujú, ale robia situáciu ešte ťažšou.

Rada poskytnem konzultácie náhradným rodičom, lebo sama viem, ako nám môže porozumenie ranej traume pomôcť zmeniť štýl výchovy. Pri konzultáciách sa opieram o vlastnú skúsenosť, moje štúdium psychológie, ale hlavne o prístupy popísané Brynom Postom v jeho knihe Od Strachu k Láske, ktorá je preložená a môžete si ju zadarmo stiahnuť tu:

Kniha Od Strachu k Láske

 

Ďalšie užitočné linky                                                 

Po slovensky                                                                           Po anglicky

Nadácia Návrat                                                                      Post Institute (Bryan Post)

Efektívne rodičovstvo                                                           Child Trauma Academy (Dr. Bruce Perry)

bottom of page